OPEN CALL FGF KWARTAALBIJDRAGEN 2021

Ieder kwartaal stelt de Fleur Groenendijk Foundation (FGF) een bijdrage van maximaal 2.500 euro ter beschikking aan  jonge talenten om een project, plan of idee op het terrein van architectuur, beeldende kunst of kunst in de openbare ruimte te kunnen realiseren. Check onze criteria om te zien of jij in aanmerking komt!

De indientermijnen zijn:

Q1 uiterlijk 31 maart 2021

Q2 uiterlijk 30 juni 2021

Q3 uiterlijk 30 september 2021

Q4 uiterlijk 31 december 2021