Over PG2

PG2 is een in Rotterdam gevestigd onafhankelijk venture capital bedrijf. Sinds 2017 richt PG2 zich op investeringen in de impact investment sector en met name duurzaamheid. Dit kan gaan om bedragen tot €200.000 per onderneming, mits er een zeker mate van volwassenheid is.

Naast de impact investeringen blijft er interesse voor boeiende starters (breed) met bedragen tot €50.000 per onderneming, met name in Rotterdam en omgeving.

Het doel van PG2 is om een aandelenbelang te verwerven van tenminste 10 tot 25%.

FILOSOFIE

Van een ruw, innovatief idee een goed product smeden: dat is waar PG2 een uitdaging in ziet en waaraan PG2 middels financiële participatie en begeleiding werkt. Doel van PG2 is om samen met het management ambitieuze plannen waar te maken.

PG2 investeert in bedrijven en organisaties die niet alleen ambitieuze financiële doelstellingen hebben, maar ook een maatschappelijk doel dienen. Bij ons staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het is belangrijk dat bedrijven op verantwoorde en ethische wijze bijdragen aan onze leefomgeving, onze welvaart en het welzijn van (alle) betrokkenen.

UNIEKE WERKWIJZE

Het team van PG2 heeft veel ervaring met financiële bedrijfsvoering en ondernemerschap. We vinden het belangrijk en boeiend om mee te denken over lange termijnbeleid en strategieën. PG2 heeft een begeleidende rol en dient graag als klankbord. Er is geen bemoeienis met
de dagelijkse leiding. Afspraken worden op maat gemaakt; besluiten worden snel genomen. Daarnaast beschikt PG2 over een stevig netwerk.

Sinds de oprichting in 1989 heeft PG2 60 keer geïnvesteerd. Momenteel is PG2 actief in een tiental participaties.