Home

PG2 is een in Rotterdam gevestigd venture capital bedrijf, momenteel vooral gericht op investeringsmogelijkheden in de impact investment sector (doelstellingen niet alleen financieel maar ook maatschappelijk). Dit kan gaan om bedragen tot € 200.000 per onderneming. Verder blijft er interesse voor boeiende starters met bedragen tot € 50.000 per onderneming. Vergeleken met andere investeerders zijn bijzonderheden van PG2: snel besluiten nemen, een combinatie van ondernemersachtergrond en professioneel venture capital bedrijven, geen bemoeienis met de dagelijkse leiding, geen vaste investeringstermijnen, wel grote interesse en meedenken over lange termijnbeleid en strategie, graag klankborden en natuurlijk een stevig netwerk.
PG2 heeft 50 keer geïnvesteerd en is momenteel actief in 10 participaties.